.

.

 
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« des    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.

PLENARI DEL 27-09-2012

A baix teniu un resum del plenari, juntament amb les mocions presentades pel BLOC.

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

A favor després de la correcció-

2.- Dictàmens de la Comissió d’Hisenda.

2.1.- Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal  de l’IBI.

Va a canviar-se del 0.72 al 0,69. No podem fugir  perquè va vinculat al Pla d’Ajustos que ja s’aprovaren en el seu dia pel PP i Psoe.

Votarem abstenció perquè així ho vam fer el seu dia.

2.2 Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal  de l’IVTM.

Dins de l’estimació del Pla d’Ajustos també estava contemplada una pujada de l’1.1 a l’1,4 en el rebut dels vehicles. El BLOC sempre s’ha negat a la pujada de qualsevol impost i, més en els temps que corren.  La interventora ha de fer un informe de si es compleixen les directrius del Pla d’Ajustos.

Votarem abstenció perquè així ho vam fer el seu dia.

2.3 Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a resolucions contràries.

D’ara endavant tots els informes tècnics desfavorables han d’anar al Plenari perquè així ho va proposar el BLOC i  el Plenari ho va aprovar. Així, el mateix alcalde està obligat a manifestar allò que ha fet malament.

2.4.Alçament en la suspensió en la tramitació d’atorgaments d’avançaments de subvencions.

Quan s’aprova el pressupost han de passar 20 dies fins que esdevinga ferm. Per tal es tracta de permetre l’alçament de suspensió.

Votàrem a favor.

2.5 Alçament en la suspensió en la tramitació de l’expedient del Programa de Qualificació Professional Inicial )PQPI)

Tot i que ens consta que va ser un projecte improvisat per part de l’equip de Govern perquè s’impartirà un PQPI a les dependències de l’ajuntament votarem a favor perquè en les condicions figura que vindrà subvencionat en la seua totalitat.

3.- Dictàmens de la Comissió de Territori

3.1 Ratificació de l’acceptació de la delegació per contractar l’obra de pavimentació i equipament de l’Avinguda del País Valencià inclosa en el PPOS 2012, concretament la zona de jocs de xiquets del passeig. Tractant-se que és una ratificació i ho consensuarem els tres partits en el seu dia, votàrem a favor.

4.- Mocions d’urgència que presentà el BLOC-Compromís.


A.-  XECS-TARONJA.

Torró va reunir als empresaris de taronja de tota la comarca i va proposar una paga de 400 € a l’empresa per cada treballador de Gandia que es contracte.

Als magatzems de Xeresa hi ha gent de Xeraco treballant a la qual li afecta directament la mesura del Torró. Este home té un model que simplement gorretja a la resta de pobles del País Valencià i, especialment  als de la comarca de La Safor. Pensem que és un procés gorrino, pervers que enfronta a la gent de la comarca tenint en compte que els pobles no tenen la capacitat pressupostària que té Gandia.

No tenim una bola de vidre per tal de saber el que faran els nostres empresaris xeraquers, en relació a esta ordenança TORRONERA.

Per tant pensem que:

1.- L’alcaldia ( no l’ajuntament ) de Xeresa de Bloc-Compromís és qui ha iniciat la resposta. De fet, sense la seua reacció dubtem que el de Xeraco ho haguera fet.

2. Torró, queda demostrat ja, és el pitjor company de viatge que l’alcalde de Xeraco ha triat. Ja és la segona vegada ( tema xiringuitos primer ) que demostra estar contra els interessos de Xeraco.

3. La política de Torró va contra tot el que proposa Rajoy en l’esborrany de proposta de reforma de la LRBRL ( llei del regim local ) per aconseguir el seu ÚNIC objectiu: la contenció de la despesa pública.

  • Rajoy pretén limitar les competències dels Ajuntaments per frenar la despesa pública. Torró no respecta ni els límits territorials.
  • Rajoy introdueix el concepte de “lleialtat institucional” com a argument en contra de l’endeutament excessiu. Torró disfruta provocant les institucions dels pobles veïns i NO paga a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
  • Rajoy imposa als Ajuntaments l’obligació de pagar interessos ( massa cars ) als bancs, facilitant que les empreses i autònoms cobren el deute dels Ajuntaments ( Pla de Finançament imposat recentment ). Cal recordar que al PV gran part del deute dels Ajuntaments és de subvencions de la GV com el Pla Camps que no hem cobrat. En canvi el senyor Torró no té por de dir públicament que ell NO paga tal o tal cosa “perquè és dels altres” ( al darrer plenari de la Mancomunitat ja es va queixar l’alcalde de Potries -Juanfer Monzó, de Bloc-Compromís- d’este tema i el de Xeresa el durà als jutjats per cobrar el conveni del Caminàs ).

Mireu, resumint: ací hi ha una persona que actua com si fos el “sheriff del condado” saltant-se lleis i normatives a la torera i alguns  equips de govern  peperos dels pobles veíns de la comarca, no baden la boca.

Per tant demanem a l’equip de govern, que defense els interessos dels treballadors de Xeraco i deixe de ser el palmero de Torró. Que a nivell del seu partit es mogua com vulga però que no toque a la nostra gent.

Votació:

La moció del BLOC va ser aprovada per unanimitat.


B.- PROPOSTA  D’ACORD  DE PLENARI DE MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE PER INCOMPLIMENT D’ACORDS DE PLENARI.

Antecedents:

Els dies 5 i 6 d’agost del present el senyor Avelino Mascarell Peiró va presidir en qualitat d’alcalde –president de l’Ajuntament de Xeraco la processó de les dues festes majors del nostre poble.

Fonaments jurídics.

En el Plenari del dia 4-10-2011, en el punt 4.2 s’acorda:

1.-Que la Corporació acomplisca amb el principi constitucional aconfessionalitat de les institucions públiques.

2.- Que qualsevol membre de la Corporació s’abstinga de participar en  actes  de caràcter religiós en representació pública de l’Ajuntament.

3.- En l’article 123 de la Llei de Bases de Regim Local, l’apartat m , nomena com atribucions del plenari, l’exercici d’accions  judicials i administratives i la defensa jurídica del plenari en les matèries de la seua competència.

Proposta d’acord:

El Ple de l’Ajuntament acorda que s’adopten mesures de modificació puntual i limitada a la pròxima retribució que li siga abonada al senyor alcalde deduint la quantia de dos dies proporcionals per l’incompliment de l’acord 4.2 pres pel Ple de l’Ajuntament 4-10-2011. Amb l’advertència de  que si es torna a reincidir es proposaran mesures més contundents.

Votació:

Set vots a favor del BLOC-Compromís i PSOE i sis en contra del PP.

6.-PRECS I PREGUNTES

A. En referència al tema de la pluja  del mes d’agost i la posterior inundació volem saber si ja  l’equip de govern compta amb una versió oficial  al respecte, per tal de fer-la saber  als veïns, sobretot als de la platja que més la patiren.

El nostre grup vol fer èmfasi en   punts importants.,

Antecedents; sabem que les canonades de pluvials tenen dimensions considerables per tal d’evacuar  amb rapidesa i facilitat, però les reixes de superfície són insuficients, menudes i, freqüentment, sobretot a l’estiu estan obstruïdes. Prova d’això detectarem la setmana passada les reixes alçades perquè s’albirava tempesta.

  1. Hi havia preemergència o emergència  (fent referencia al punt 4.2.1 del Pla d’Emergències?

2.- Si hi havia decretada emergència…….. de  quin nivell era?

3.- Va arribar a posar-se en funcionament el “puesto de mando avanzado”

4.- Es va decretar la fi de l’emergència?

5.- En el punt 5 del Pla d’Emergències diu textualment: “ para que el Plan    Municipal sea efectivo es necesario que el personal interviniente tenga conocimiento profundo de los mecanismos i actuaciones planificados i asignados”.

6.- Al punt 5.1.3, diu que s’establirà una planificació anual d’activitats      (simulacres, campanyes informatives, etc).

7.- En el punt 5.2, diu que l’actualització es farà cada sis mesos i la formació del personal implicat serà permanent.

TOT AIXÒ S’HA FET, SENYOR ALCALDE?

B:-AJUDA A UNA PATINADORA LOCAL

Ha arribat als nostres oïts que per part d’algun membre-s de l’equip de govern, fa responsable  al nostre grup BLOC –COMPROMÍS de que no s’han subvencionat les despeses d’una patinadora del poble que assistirà al Campionat d’Espanya. Poden ratificar o desmentir aquesta acusació.  Que conste en acta.

Contestaren rotundament que NO.

…………………………………