.

.

 
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« des    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

.

Ens trobaràs en la nova pàgina, clicant la decrera:

http://www.xeraco.compromis.ws/

PLENARI DEL 30 D’OCTUBRE DE 2012


1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

Va ser aprovada.

2.- Dictàmens de la Comissió d’Hisenda.

2.1.- Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances reguladores de les taxes i preus públics.

La pujada que es va debatre, ja estava prevista per ser vinculant  AL PLA D’AJUSTOS  als quals nosaltres ens vam abstenir en el seu dia. També , i vist , l’estat d’execució actual hi ha partides al capítol  2  que ja superem   els -50.000 €.  Si votarem a favor de la proposta de la pujada, estaríem, doncs consentint una pujada de taxes abans de conèixer REALMENT  la liquidació final del pressupost que és el que ens interessa, però a més a més no hem fer recaure totes les pujades en la ciutadania, com estan fent el govern del PP de manera abusiva en l’Estat, la Generalitat i pel que sembla també a  l’Ajuntament, i a més amés el pressupost del 2012 està a dos mesos vista de finalitzar i fins a la seua liquidació NO ANEM A FER VALORACIONS DEL SEU ESTAT D’EXECUCIÓ.

VAM VOTAR ABSTENCIÓ.

2.2 Recurs de reposició presentat per l’alcaldia.

Davant de l’informe de Secretaria qüestionant  la legalitat de l’acord de sancionar a l’Alcalde descomptant dos dies de sou per incomplir el MANAMENT DEL PLENARI, el BLOC va entendre que era just  que el PP presentés el recurs per tal d’eixir de dubtes. És clar que nosaltres també ho haguérem fet.

Convindria també dir que si pensen que açò és una sanció encoberta per no respectar un acord plenari, deurien recordar tots que quan tingé lloc el primer plenari de la present legislatura, i després de no aprovar-li a l’Alcalde les retribucions que proposava l’equip de govern, el regidor Chulbi va presentar una esmena  aprovada per unanimitat  suprimint la retribució dels portaveus de l’oposició i els dos afectats no van provocar cap aldarull.

Els animaren  a que dugessen  endavant el recurs, esperant també que – una vegada resolt  no passe com els tres recursos contra resolucions d’alcaldia  que ha presentat el BLOC i que tenin, nosaltres  tota la raó (estant nuls de ple dret )no han tingut cap efecte.

VAM VOTAR A FAVOR.

3.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ  DE TERRITORI , TURISME I ESPORTS.

3.1 Aprovació inicial de  l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana i protecció de l’espai urbà.

Vam exposar i reconèixer que estavem davant d’un excel·lent treball fet pels nostres funcionaris en resposta a una demanda cada vegada més necessària – especialment pel que respecta a les relacions de convivència entre les persones i entre els éssers humans i l’espai urbà. Entenem que bàsicament aquest és un problema de civisme que radica de forma exclusiva en una manca d’Educació. I la cosa té el seu punt  major  punt d’inflexió als mesos estivals  on la vida al carrer, els sorolls, la brutícia i la destrucció del mobiliari urbà ixen més a relluir. En eixe aspecte probablement és el turisme que ens visita el que més ens fa traure els colors i alguna cosa s’havia de fer per poder fer front a aquests problema aplicant una normativa legal.

Evidentment que fa  falta una norma reguladora base i , també ,per desgràcia un procediment sancionador que esdevé garantisca l’aplicació de l’ordenança.  No obstant, sense deixar de voler ser optimistes en l’eficàcia d’aquesta ordenança una vegada aprovada som bastant escèptics en el seu acompliment tenint en compte que també en tenim altres (d’ordenances , lleis i regulacions )  que s’incomplixen sense que l’Ajuntament alce un dit.

Tot i que som favorables a la seua aprovació, vam demanar deixar-la damunt la taula per realitzar des del BLOC algunes esmenes puntuals per a la seua millora.

4.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ  INFORMATIVA DE BENESTAR

4.1 Interposició del recurs administratiu contra l’acord de la Comissió d’alcaldia i règim interior de l’Ajuntament de Gandia de 7 de setembre, pel qual  s’aprova  definitivament l’ordenança reguladora de les ajudes a la contractació i ocupació.

Considerem que les bases reguladores de la referida convocatòria d’ajudes municipals suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució, i una vulneració del principi d’interdicció de la discriminació.

L’Ordenança municipal que regula les ajudes de l’Ajuntament de Gandia a empresaris del PAÍS VALENCIÀ  per a la contractació de persones de Gandia va ser aprovada provisionalment per la Comissió d’Alcaldia i Règim Interior, en sessió realitzada el dia 21 de juny de 2012, segons s’hi especifica en l’edicte sobre l’exposició al públic que apareix en el Butlletí Oficial de la Província de València n.º 157, de 3 de juliol de 2012.

A partir del dia 4 de juliol de 2012, s’iniciava per tant el termini de trenta dies hàbils per a que els interessats pugueren examinar l’expedient i presentar les reclamacions o suggeriments que estimaren oportú, l’Ajuntament de Gandia sense esperar al resultat de la fase d’exposició al públic i audiència als interessats va aprovar la convocatòria. Amb data 22 de juny de 2012 ( publicat al BOP de 3 de juliol ), es va emetre l’Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre l’exposició al públic de la convocatòria d’ajudes municipals a la contractació denominada “xec ocupació”, sense esperar a un text definitiu de les bases.

L’alcaldia de Xeresa va presentar recurs contenciós-administratiu contra la referida convocatòria d’ajudes municipals, per part de l’Ajuntament de Gandia, i front a l’Ordenança reguladora de les bases per les quals es regeix la mateixa, aprovada definitivament i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València n.º 223, de 18 de setembre de 2012.

Així mateix,  l’Ajuntament de Xeresa  va sol·licitar del Jutjat del Contenciós-Administratiu de València, com a mesura cautelaríssima, la suspensió de l’eficàcia de la convocatòria objecte d’impugnació.  Per tant, considerem que les bases reguladores de la referida convocatòria d’ajudes municipals suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució, i una vulneració del principi d’interdicció de la discriminació. Així mateix, considerem que la convocatòria del Ajuntament de Gandia és, des del punt de vista del procediment, nul·la, tot i que l’Ordenança reguladora de les bases específiques es aprovada inicialment i entra en fase d’exposició pública en el mateix moment en el qual s’efectua la convocatòria. Aquesta s’efectua en compliment del article 8.6 de l’Ordenança sense estar aprovada ni vigent, faltant de manera burda als més elementals principis del procediment administratiu.

El principi de tot açò rau  en que , amb esta ordenança el que es viola  és l’autonomia municipal dels pobles. Les crisis, al remat, si alguna cosa tenen de bo és que, ens fan reflexionar més sobre els ciutadans de   CASA  i  obri el debat de com  plantejar-nos  millor la defensa del territori i de la nostra gent.  I aquesta n’és una bona prova.

Volem, per tant que L’Ajuntament de Xeraco sol·licite al jutjat contenciós-administratiu la suspensió de l’eficàcia de la convocatòria perquè en cap cas puguen ser beneficiàries les empreses que, tenint el centre de treball a Xeraco, contracten a persones residents a Gandia, i no a unes altres que, amb idèntica situació social i amb les mateixes aptituds professionals per al lloc de treball, tinguen la seva residència a Xeraco.

5..- MOCIONS D’URGÈNCIA.


MOCIO CONTRA ELS PRESSUPOSTOS de l’Estat

Preàmbul

L’Estat espanyol es troba en una situació d’insolvència tècnica en què no pot fer front a la totalitat dels pagaments que deu sense crear un escenari d’inseguretat jurídica per als seus empleats, els pensionistes o els actuals cotitzants de la Seguretat Social. També per a treballadors i empresaris. S’oculte o no, s’està negociant el conegut com a rescat i el memoràndum que l’acompanyarà. Este Projecte de Pressupostos, per tant, no representa la realitat de la gravetat de la situació ni són un punt d’inflexió per a frenar l’espoli continuat dels recursos públics per a sanejar els balanços dels que han trencat la nostra economia.

Estem en estos moments a l’espera d’un rescat per a fer front a la crisi-estafa que s’ha gestat en els últims anys amb el beneplàcit d’una classe política que en molts casos ha sigut col·laboradora necessària. Una crisi-estafa que cada dia té més explicacions per als ciutadans i que hauria d’acabar com a matèria dels tribunals de justícia, com ja ocorre amb els responsables d’algunes entitats financeres.

Està més que demostrat, que esta política que practica el PP està destruint ocupació, perjudica els jubilats, porta a la ruïna especialment a les empreses xicotetes i al futur dels jóvens que per a trobar treball han d’eixir de les nostres fronteres. La política d’austeritat ha imposat retallades en les prestacions, la desregulació plena de les relacions laborals i ha arribat a col·lapsar els servicis públics que garantixen, per exemple, l’accés universal i gratuït de qualitat a l’educació i la salut.

La solució passa per negar el pagament d’este deute fins que es delimiten les responsabilitats, que en molts casos seran judicials, dels que han arruïnat les caixes o els que des de l’administració han ordenat obres públiques o gastos sense cap fonament econòmic raonable.

En definitiva:

1. Rebutgem este Projecte de Pressupostos per al 2013 perquè contribuïxen a seguir amb la crisi-estafa que ha generat més de cinc milions de parats i ha acabat amb els anhels de milers de persones i famílies, alguns d’ells vivint en el llindar de la pobresa.

la justificació de les retallades de drets socials de la població en general que no admetem.

Traduït a un llenguatge col·loquial, la llei dirà el que voldrà però  REALMENT  qui pren les decisions és el FMI, el BCE i la UE i que hem perdut la sobirania política.

2. Confirmen que  estos comptes   són una estafa social i política per a pagar amb càrrec als diners públics una part molt important de les pèrdues generades pel sector privat o el finançament d’obres públiques inútils.

Ens recorda amargament que cada euro que s’ingressarà durant 2013 anirà prioritàriament a pagar  l’amortització del deute i els seus interessos -siguen els que siguen, a pesar de les previsions, perquè no hi ha control sobre la prima de risc- en perjudici del nostre futur i el de la nostra descendència.

El salvament de la banca ha suposat més de 215.000 milions d’euros per a les arques públiques, a la qual cosa caldrà sumar els 100.000 milions del fons de rescat que la Unió Europea ha posat a disposició de la banca espanyola i del qual l’Estat és l’últim garant. D’esta manera, el deute privat es convertix en un deute públic que hem de pagar des de la ciutadania contra la nostra qualitat de vida actual i futura i a costa dels drets socials adquirits durant dècades.

4. Estos comptes conduïxen a les comunitats autònomes i a les corporacions locals que és el que veritablement interessa d’aquesta moció, a un carreró sense eixida i reduïxen la seua capacitat per a prestar els servicis transferits i obligatoris amb l’eficàcia necessària. S’ataca l’autonomia política d’estes institucions.

Se’ns diu que este nou marc normatiu perseguix garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques, enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia espanyola, i reforçar el compromís d’Espanya amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. Doncs bé, nosaltres humilment considerem que la sostenibilitat financera i l’estabilitat s’aconseguix quan els esdeveniments econòmics no desborden diàriament, setmana a setmana, a un govern que viatja sense rumb, sense direcció política  i  sense certesa .

Que no es pot suportar ni el pagament d’este deute ni als tipus d’interés que reclamen els nostres creditors.

Per a això l’Estat tindrà un dèficit del 3,8 per cent; les comunitats autònomes del 0,7 per cent; mentre que les corporacions locals i la Seguretat Social hauran de tancar l’any que ve amb dèficit zero.

Amb estos objectius que són d’impossible compliment es condemna a la població a una pèrdua de qualitat de vida insuportable. Es condemna a les comunitats autònomes a prestar de manera incorrecta els servicis que té encomanats i als ajuntaments, l’administració més pròxima a la ciutadania, en este cas per desgràcia, a la indigència i a la calamitat. No podran els nostres ajuntaments ni arreglar les calçades dels seus carrers, ni escometre obres de manteniment perquè els diners es destinarà a prestar-los a la banca i a les caixes que van viure i van invertir per damunt de les seues possibilitats.

Qui culpa a les autonomies del deute públic està mentint de forma interessada. L’Estat és el culpable de la gran majoria del deute, a pesar de no haver d’assumir la Sanitat i l’Ensenyament, que són els servicis públics que més despesa necessiten.

Perquè els gestors d’esta crisi-estafa busquen ara responsables en les administracions autonòmiques i locals??

La resposta és ben fàcil.  Per a minar-les,  i catapultar-les i   recentralitzar la decisió sobre la despesa i ser més poderosos per a servir millor a qui servixen.

Coneixem bé el cas valencià i ho explica tot. Aproximadament, el 80% dels ingressos de la Generalitat Valenciana provenen del sistema de finançament autonòmic, que inclou totes les comunitats autònomes a excepció del País Basc i Navarra. Des de la implantació de l’Estat de les autonomies, tots els models de finançament autonòmic ens han penalitzat i hem rebut menys recursos per habitant que la mitjana, a pesar d’haver de prestar els mateixos servicis. Açò ha generat un deute financer important, xifrat en més de 8.500 milions d’euros. Cada any milions d’euros ixen de les butxaques dels ciutadans i empreses valencianes cap a Madrid per a no tornar mai més ni en forma d’inversions ni de fons perquè la Generalitat i els ajuntaments paguen els servicis que presten al ciutadà.

L’asfíxia financera de les nostres institucions frena la nostra economia i capacitat productiva. L’Estat espanyol, que és qui ens ofega, ara ens oferix un rescat a canvi de desmantellar els servicis públics.  El deficient finançament afecta també la salut de les nostres empreses, que veuen com hi ha mancança d’infraestructures i de polítiques d’estímul que frenen el seu desenvolupament. Ens ve al cap la indústria del taulell de Castelló, els automòbils de la Ford i els cítrics de la Safor; podran competir d’acií cinc anys si es continua apostant pel C. Central?. L’asfíxia financera també ens impedix impulsar polítiques d’ocupació efectives i ens allunya del final de la crisi. Si el sistema actual no canvia, la Generalitat Valenciana està condemnada a la fallida.

5. Estos comptes no servixen per a rescatar les persones davant de la greu situació creada per una crisi injusta.

Com a exemple situarem a un col·lectiu especialment perjudicat: són les persones que van contractar hipoteques per a accedir a una vivenda durant els anys del boom immobiliari. Es reunixen en entitats com la PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) i conclouen que estos pressupostos no els tenen en consideració mentre es continua prestant diners a caixes i bancs per al seu rescat.

Es consideren víctimes de l’estafa hipotecària, implementada pels especuladors financers, entre els que han participat, a més del sector financer espanyol, els bancs alemanys i el BCE.

Per estos motius, sol·licitem la retirada d’este Projecte de Pressupostos Generals i la seua formulació des d’un nou plantejament. Entenem que es deuria haver produït una moratòria sobre el pagament del deute públic almenys per dos motius. El primer és dilucidar en els tribunals la seua legitimitat davant de la gravetat de fets que el propi FROB imputa a directius d’entitats financeres; i el segon negociar amb els seus tenidors un tipus d’interés i un termini d’amortització sostenible per a la nostra societat que no ha de pagar allò que no deu perquè no ha sigut la beneficiària d’estos crèdits.

Per tot això, rebutgem estos pressupostos. Volem deixar testimoni d’això amb  aquesta moció, traslladar els seu acord a  la Presidència del   Govern Espanyol.

RESUM

Enguany el govern de Rajoy ha retirat al País Valencià 41 milions d’euros per poder contractar aturats a l’estiu. Desapareixen així els programes PAMER, ENCORP… que gestionàvem els ajuntaments valencians, evidentment una Diputació no pot fer-ho.
Però el que molta gent no sap és que el personal contractat en estos plans l’any 2011 cobraren amb diners del seu municipi. De fet, la Generalitat que rep els diners de l’Estat, encara no ha pagat als ajuntaments a hores d’ara. És a dir que aquesta administració local tant maltractada –ajuntaments i mancomunitats- encara és capaç de finançar els deutes de les altres.
A hores d’ara el Ministeri de Treball encara no ha posat en marxa el pla d’ocupació per als treballadors del Règim Especial Agrari (“l’atur agrari”). Desgraciadament quan puga posar-se en marxa, els treballadors perdran dies de treball pel retard: un retallet més.
Això sí, els Ajuntament, amb personal propi o de les mancomunitats, hem fet memòries, valoracions i tot el que ens pèrtocava i, arribat el cas, avançaríem la nòmina.
Davant d’esta situació, alguns Ajuntaments hem pogut reajustar el pressupost municipal i crear plans locals d’ocupació, és a dir, contractar aturats este estiu amb diners del municipi.

Així tenim que davant del primer problema actual l’administració espanyola hi ha dos panorames diferents.
Per una banda trobem que els ajuntaments som capaços de gestionar, fer reajustos, contractar aturats i avançar diners dels deutes de la Generalitat i de l’Estat.
Crearem deute, no? Doncs miren, el deute de l’administració local és l’únic que sembla controlat i que es redueix: els Ajuntaments d’Espanya sumem un deute que representa el 3,4% del PIB, un 0,1% menys que fa un any ( lleve vosté Madrid, Barcelona i Valencia… i es queda per baix del 2% ). Cal considerar que el total del deute de l’administració és d’un 72,1% del PIB.
L’altre panorama ben diferent afecta al govern de Rajoy i Fabra. Han retallat brutalment en l’ensenyament i la sanitat pública entre altres coses; però no retallen en el Senat, Diputacions, assessors i militants enxufats dins d’empreses públiques. Així i tot, no són capaços de pagar el deute als Ajuntaments, entre d’altres; eliminen els programes d’ocupació o no són capaços de posar-lo en marxa a temps.
I quin deute tenen ? El deute de l’administració de l’Estat, la del senyor Rajoy, s’incrementa enguany passant del 52.1% al 55,2% del PIB; i la del conjunt de les autonomies passa del 13,1% al 13,5% del PIB. Aleshores, ¿per què legislar contra els ajuntaments i les mancomunitats?

Ara, amic lector, si vosté està a l’atur o pot estar-ho, pregunte al PP per què el senyor Rajoy vol reformar la llei i prohibir als Ajuntaments que fem coses “que corresponen a les altres administracions” segons ell ? A força de decrets contra el seu programa electoral, el senyor Rajoy, imposarà uns Ajuntaments com els dels anys 40 mentre fa desaparéixer la protecció social, creixerem així? Sí i molt però en fam i misèria.
Els Ajuntaments no tenim cap problema amb les competències només intentem solventar els problemes dels incompetents. Si vosté no saben atendre i controlar el seu deute, no em prohibisquen a mí fer-ho, les persones tenen drets.

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

No va haver cap comentari.

9.-PRECS I PREGUNTES


A.-En relació amb les activitats detectades a un camí particular a la pujada de la Barcella este grup polític va informar al Plenari del següent:

Que s’han fet treballs de neteja de bosc segant matolls i tallant branques baixes de pins als dos costats dels camins amb maquinària adient per part de tres operaris on figurava el nom de l’empresa IMELSA, així com un vehicle tot terreny carregat amb tota mena d’equipament de neteja i d’extinció d’incendis.

Pel que sabem IMELSA és una empresa de la Diputació encarregada de tasques mediambientals des de fa anys. Preguntats als operaris manifesten que IMELSA no fa cap tasca en propietats privades però que s’havia conveniat la neteja amb l’ús de la caseta del propietari.

No és que ens oposem a que es facen tallafocs i  més, en eixa zona on resultaria convenient atesa la boscúria de l’ombria i la proximitat als horts de tarongers. Però fins i tot nosaltres que ens manifestem obertament per l’ecologia hem hagut de respondre pel tallament -prèvia sol·licitud- de certs pins als nostres bancals.

Vam preguntar al govern local si ens podien dir alguna cosa al  respecte.

ENS VAN PASSAR AMB RAONS SENSE UNA RESPOSTA CLARA.

B.- Preguntarem també que ens vam assabentar pels mitjans de comunicació de la petició d’ajudes a la Generalitat per a millorar la xarxa de clavegueram  al poble i platja.

Ens van respondre molt “ambiguament” que havien anat a demanar una ajuda per a la millora de la zona nord.

Esperem que ens toque la loteria de nadal i vinga eixa ajuda, doncs ben rebuda serà, ja que la paraula és molt sofrida.

C.-Altra de les preguntes clau: Què passa amb l’Auditoria?

La resposta fou que ja ho tenien tot lligat, estan consultant els aspectes legals i ja informaran.

Esperem que així siga i no vaja per a llarg.

D.-Els vam indicar que nostre grup està especialment sensibilitzat amb l’augment de robatoris  i de  la inseguretat ciutadana al nostre municipi i els vam demanar l’establiment d’un calendari de reunions on els responsables d’aquesta àrea  informen  puntualment a tots els grups polítics de la situació, de les mesures que es pensen dur a terme i de l’actuació policial?

E.- Els vam recordar que teníem notícia que els extintors del col·legi “Joanot Martorell” necessitaven passar la revisió obligada anual segons la llei recordant-los que és la seua obligació de manteniment.

F.- També preguntarem el perquè no s’havien demanat les ajudes per a l’ús i propoció del valencià que concedeix la Diputació.

Ni punyetera idea. Ens van dir per eixir del pas, que s’informarien i contestarien.

G.- I la pregunta final:

Com és que tenim ambulància i no atén qual fa falta? Pot ser que la titularitat del vehicle recau sobre l’empresa de Socorrisme i No sobre l’Ajutament.

Què creieu que van contestar?

“Que si o que no ?” com diu la dita castellana ” Que llueva un chaparrón “.

Pot ser que “L’Obra Social de CaixaBanc la regale al poble?

I com diu el Xavi Castillo: VERIUE-HO”.

PER ASSABENTAR-VOS; LA DINÀMICA DE TREBALL  DEL BLOC ÉS:

1.      Vore i llegir les propostes.

2.    Assessorar-se.

3.    Estudiar-les ( veient els “pros i contres”) i intentar millorar-les.

4.    Si toca,   convèncer  i consensuar-les amb els  altres grups.

5.     Finalment: Aprovar-les o rebutjar-les.

POT SER SIGA LLARG I ENFARRAGÓS HAVER-SE DE LLEGIR AQUESTS ROTLLOS TAN LLARGS, PERÒ ÉS DEL TOT NECESSARI PER SABER QUINA ÉS LA FAENA QUE FA EL BLOC I QUE NO SOM UNS “CONVIDATS DE PEDRA”.

TREBALLADORS, AUTÒNOMS, ATURATS…

FEM VALDRE ELS NOSTRES DRETS!

LA GRAN FESTA DEL BLOC-Darrer diumenge d’octubre.

Tot i que és llarg l’article, val la pena llegir-lo.

L’aplec del Darrer Diumenge d’Octubre, ja és una data importantíssima en  el calendari del valencianisme progressista i ecologista. La gran festa  del BLOC, ara també convertida en la gran festa de Compromís, va tornar  a aplegar a milers de militants i simpatitzants de la coalició als peus  de l’emblemàtic monestir per recordar a aquells valencianistes que ja  es reunien en temps del franquisme per a reivindicar la identitat  valenciana.
Ahir, diputades i diputats de Compromís en totes les  institucions, alcaldes, regidors i regidores s’han desplaçat fins El  Puig per retrobar-se amb companys i companyes, per escoltar els  parlaments, dinar i continuar la festa amb actuacions de música en  valencià. Ací teniu el meu parlament:
DISCURS DEL DARRER DIUMENGE D’OCTUBRE
Companys  i companyes, enguany hem tornat a fer la marxa que uneix les Torres  dels Serrans amb “El Puig de Santa Maria”. Hem tornat a fer el camí del  nostre Rei Fundador Jaume I (i no Jaime con l’ha rebatejat el PP), amb la satisfacció d’estar fent una bona marxa, d’estar aconseguit els nostres objectius. Són molts anys de treball intens, d’esforç i sacrifici, i ara comencem a recollir els fruits del treball ben fet.
Estem fent un bon treball, amb idees i propostes. Amb proximitat i relació amb la gent. Acabem  de fer un Congrés històric que ens consolida i aferma com un Bloc fort i  consolidat.  Més BLOC és garantia d’un Gran Compromís. Un compromís  ampli i divers. Un Compromís que és l’alternativa a les polítiques de  dreta del PP i del PSOE. Un compromís amb acció local i visió global. Un Compromís de valencianes i valencians lliures i oberts al món. Un Compromís que és l’esperança del nostre poble.
Ara  estem fent els congressos comarcals i encetant el treball de construir  Compromís de baixa cap a dalt. S’ha obert la porta a la incorporació  dels adherits a Compromís i la vertebració de nous co?lectius locals. El  15 de desembre convocarem el nostre Consell Nacional (una vegada fets  els congressos comarcals i renovat l’estructura) i a final de febrer  tindrem ja operatiu el Consell General de Compromís.  Avancen en  l’articulació d’una nova forma de fer política. Una política on  nosaltres sempre hem estat innovadors i precursors:
Vam ser nosaltres els qui fa anys combatérem  un sistema electoral que deixava fora a milers de valencians. Una  barrera que impedia la democràcia plena i que impedia la nostra  representació.
Vam ser nosaltres els qui combatérem la corrupció del sistema i el finançament i?legal del PP actuant en l’acusació popular del cas Naseiro: “Vamos a forrarnos”deien, se’n recordeu?
Vam ser nosaltres els qui vam alertar sobre els perills del model econòmic basat només en la rajola i construcció desordenada. I ens van dir que érem uns alarmistes.
Vam  ser nosaltres els qui ens oposàrem als acords estatutaris de PP i PSOE que  donaren peu als Estatuts de la vergonya, amb la nostra posició clara  i positiva emmarcada a les Bases de Xàtiva.
I vam ser nosaltres i continuarem sent nosaltres els que hem introduït tantes millores i innovacions en la gestió pública en municipis on som l’exemple de bona gestió honesta i transparent…

I  ara continuem al front i som l’esperança de milers de valencians i  valencianes a comptar amb alternativa positiva i clara de futur. Som un  Gran Compromís, una cooperativa política forta i solidària.
Però alguns s’entesten en tornar al passat.

Alguns ens voldrien reduïts i aïllats.  Alguns que necessiten demostrar el que no són. Que volen tornar a la  guerra i conflicte amb la nostra identitat. Des d’ací els direm molt  clar que no compten amb nosaltres. Que les persones que participem del  projecte Compromís no necessitem examinar-nos de res. Que som usuaris  lleials de la llengua, la nostra llengua i que amb nosaltres el valencià  té futur. I ens estimem tant la nostra llengua que la usem i ens  comuniquem sense problemes, malgrat la greu discriminació que patim  aquells que volem ser valencians i valencianes en un món global.

Es  més que evident la pèrdua de suport electoral del PP, i que  necessiten urgentment una cortina de fum per a tapar la seua pèssima  gestió:
El PP parla de defensa de la identitat. Doncs o exigeixen un nou  finançament i planten cara als seus amos de Madrid o en pocs anys no hi  haurà Generalitat.
Gràcies al PP i al PSOE i el seu  model de finançament injust la Generalitat no pot ni pagar les factures.  Que no ens vinguen en noms ni enemics exteriors quan el propi Consell  ens ha portat a esta situació.
El que ha fet fins ara  el president i el PP és acceptar la situació d’espoli fiscal que patim  els valencians i en canvi acceptar un rescat de l’estat. Gràcies al PP,  la Generalitat no podrà decidir en què gasta el seu pressupost perquè hi  haurà a València uns homes de negre de Madrid que ho decidiran per  nosaltres, igual que a Madrid hi ha uns homes de negre de la troica  europea que decideixen per ells. Que no ens parlen de senyes d’identitat  quan han venut l’autogovern, quan han consentit la ruïna financera de  la Generalitat per no ofendre als seus amos de Madrid.
El PP parla de defensar els valencians quan no és capaç ni d’aconseguir  una inversió digna per als valencians en els Pressupostos Generals de  l’Estat. Menys desviar l’atenció i més exigir el que és just. Per cert,  quin paperot ha fet el President Fabra.  No li han signat si les esmenes per a millorar en 144 milions d’euros.  De veritat, fa llàstima, però els valencians no podem permetre’ns el  luxe d’un President que calla i deixa que ens humilien i ens  empobreixen. Fabra no dóna la talla i des d’ací l’animem a donar pas a una persona que es plante davant Rajoy i defense els interessos del poble valencià.
Però el PP continua impassible.  Com ja no tenen més diners per deixar perdre en els seus grans esdeveniments, saraus i tonteries  ara es dediquen a marejar en temes que no importen a ningú. El seu  model econòmic ens ha portat a la ruïna, i no saben què fer perquè no  tenen idees, no hi ha un euro als calaixos perquè el sistema de  finançament del PPSOE  maltracta els valencians i cada dia es fa més evident que el PP ja no  té res a fer al Consell. Cada dia que passa amb aquest govern és un dia  perdut pels valencians.
La nostra indústria i les  nostres empreses són una senya d’identitat. Ens agradaria que el  president de la Generalitat defensara el corredor mediterrani davant el  govern de Madrid, i no callara davant de Rajoy mentre al Congrés i al Parlament Europeu el PP vota a favor del corredor central.
El nostre benestar sí que és una senya d’identitat que li  importa a les persones, i no es defensa el nostre benestar retallant  fons en educació i sanitat com fa el PP, no pagant als dependents,  deixant sense fons els centres de dia, etc.
El PP ha suprimit les línies d’ensenyament en valencià. Això no  és defensar les nostres senyes d’identitat, és atacar-les allà on fa més  mal. Ens agradaria que el president defensara les  senyes d’identitat valencianes, per exemple, parlant en valencià en les  Corts.

S’equivoquen aquells qui fan el joc al PP.
La dreta necessita una  cortina de fum per a tapar tot el mal que han fet al nostre País  Valencià. Necessiten desviar l’atenció de la gravíssima situació social i  econòmica que ens han dut. Més de 700.000 valencians i valencianes sense treball. Líders en desnonaments. Líders en fracàs escolar.Líders en corrupció que es vol tapar i que es insuportable. Nosaltres no som d’eixe món.

L’any passat ens congratulàvem d’haver consolidat un Grup Parlamentari a les Corts Valencianes i una més que notable presència a Ajuntaments del nostre País. Enguany  tornem al Puig amb l’èxit històric d’haver consolidat la presència al  Congrés dels Diputats amb la presència del nostre company Joan Baldoví.

Joan  ha esdevingut l’única veu que parla del País Valencià. L’únic diputat  no subordinat a la dependència dels Grups estatals. L’únic que parla en  nom de la nostra terra. Es un gran orgull i un referent per al País i  per a l’Estat.

Mireu, l’Esmena a la Totalitat als  Pressupostos Generals de l’Estat  i la defensa del Baldoví, és un  referent per a milers de ciutadans de l’Estat que veuen que hi ha un  altre camí, una alternativa clara per a eixir de la crisi que no passa per l’AUSTERIDICI. Passa per rescatar a les persones.

QUÈ HEM DIT A L’ESMENA  A LA TOTALITAT
El Estado español se encuentra en una situación de insolvencia  técnica en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que  adeuda sin crear un escenario de inseguridad jurídica para sus  empleados, los pensionistas o los actuales cotizantes  de la Seguridad Social. También para trabajadores y empresarios. Se  oculte o no, se está negociando el conocido como rescate y el memorándum  que lo acompañará. Este proyecto de Presupuestos, por tanto, no  representa la realidad de la gravedad de la situación  ni son un punto de inflexión para frenar el expolio continuado de los  recursos públicos para sanear los balances de quienes han quebrado  nuestra economía.

Estamos en estos momentos a la espera de un rescate para hacer  frente a la crisis-estafa que se ha gestado en los últimos años con el  beneplácito de una clase política que en muchos casos ha sido  colaboradora necesaria. Una crisis-estafa que cada día tiene  más explicaciones para los ciudadanos y que debería acabar como pasto  de los tribunales de justicia, como ya ocurre con los responsables de  algunas entidades financieras.

Durante los primeros años de esta crisis-estafa se nos hablaba de  contexto internacional, de recesión global,… pero una vez reconocida  esta situación, como mínimo desde mayo de 2010 con el primer recorte  duro a cargo del gobierno de José Luis Rodríguez  Zapatero, la política de austeridad, el austericidio, nos ha llevado a  un desastre social del que tardaremos años en salir. Un austericidio  dirigido por la troika formada por el FMI, la UE y el BCE y aceptado por  el gobierno socialista y ahora parece que incluso  de manera entusiasta por el actual del Partido Popular.

Esta política está destruyendo empleo, perjudica a los jubilados,  lleva a la ruina especialmente a las empresas pequeñas y al futuro de  los jóvenes que para encontrar trabajo deben salir de nuestras  fronteras. La política de austeridad ha impuesto recortes  en las prestaciones, la desregulación plena de las relaciones laborales  y ha llegado a colapsar los servicios públicos que garantizan, por  ejemplo, el acceso universal y gratuito de calidad a la educación y la  salud.

La solución pasa por negar el pago de esta deuda hasta que se  delimiten las responsabilidades, que en muchos casos serán judiciales,  de quienes han arruinado las cajas o quienes desde la administración han  ordenado obras públicas o gastos sin ningún fundamento  económico razonable.

Desde nuestra posición consideramos que es precisamente esta  concepción política, la del austericidio y el pago obligatorio de la  deuda, la que impide que nuestra economía entre de nuevo en una  trayectoria de crecimiento. Austericidio porque esta política  crea una espiral de recesión y aumento de la deuda que nos conduce al  desastre. Y se debería de explicar a los ciudadanos europeos que esta  política de austeridad que nos imponen sus dirigentes paraliza nuestra  economía y que cada día tienen más peligro para  perder su dinero, que  los recortes no van a servir para recuperar sus  ahorros y que nos sumen en una profunda depresión social y económica.  Que sepan que los fondos del rescate no servirán para financiar nuestra  educación o sanidad, que irán a tapar el desastre  de la banca, a resolver la crisis-estafa.

I per aquest motiu hui  des d’ací, des de de l’esplanada del Puig, com hem fet a l’esmena diguem  ben fort que volem una AUDITORIA PÚBLICA del deute públic de la  Generalitat Valenciana. I que mentre no tingam l’Auditoria, el deute i?legítim no es paga. Ells  estan al dictat de la troica comunitària i la seua política econòmica  de delinqüents que només serveix per a rescatar bancs, nosaltres  treballem per rescatar persones.

Que esta crisi és una estafa:  es fa pagar als ciutadans una crisi que nosaltres no hem generat. I  afirmem que “Els bancs alemanys han viscut i finançat per damunt de les  seues possibilitat, i que ells han avalat un model d’insolvència i  corrupció institucionalitzada. Que el Banco Malo, només  es bo per a l’economia financera i especulativa i dolent per als ciutadans ja que es vol fer pública un deute privat. Una nova estafa que retalla el nostre benestar”.
I ens comprometem de forma solemne a encetar una nova etapa per al nostre País. Ens comprometem a encetar un nou camí en el polítiques públiques. A recuperar la democràcia per als ciutadans. A impulsar polítiques d’estímul a l’economia real, la social, la verda i no l’especulativa. En definitiva, a refer el nostre País Valencià per a dones i homes lliures en una terra habitable.Amb  Compromís i solidaritat és possible, i que continuarem treballant per  donar un objectiu de vida digna a les persones. Per superar la inseguretat vital, l’angoixa que provoca l’actual estat de coses. Un horitzó de vida digna és el nostre Compromís.Els Ajuntaments on governem són el millor espill on mirar que unes altres polítiques són factibles i possibles. Vos anime a continuar el camí, la marxa que iniciarem fa tants anys, amb més intensitats, amb un Compromís ben fort, i això sì amb un somriure als llavis.

Visca el Bloc! Visca Compromís! Visca el País Valencià!

http://www.enricmorera.com/blog/?p=447

CONCESSIÓ DEL BAR DEL CENTRE SOCIAL

US INFORMEM DE QUE  ESTÀ A PUNT D’EIXIR EL PLEC DE CONDICIONS PER DUR EL BAR DEL CENTRE SOCIAL O JUBILATS. SI ESTEU INTERESSATS NOMÉS HEU DE DEMANAR-NOS INFORMACIÓ .

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES.

2.1.- Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances reguladores de les taxes i preus publics. (VOLEN MÉS PUJADA DE TAXES)

2.2 Recurs de reposició presentat per l’alcaldia.

3.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ  DE TERRITORI , TURISME I ESPORTS.

3.1 Aprovació inicial de  l’Ordenança Municipal de “CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PROTECCIÓ DE L’ESPAI URBÀ”

4.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ  INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL

4.1 (CONTRA EL XEC -TARONJA)  Interposició del recurs administratiu  -(A PROPOSTA DEL BLOC)- contra l’acord de la Comissió d’alcaldia i règim interior de l’Ajuntament de Gandia de 7 de setembre, pel qual  s’aprova  definitivament l’ordenança reguladora de les ajudes a la contractació i ocupació.

5..- MOCIONS D’URGÈNCIA.

Moció que presenta el BLOC en disconformitat amb els pressupostos Generals de l’Estat per al 2013..

(Pensem  que esta política  de PP-Rajoy està destruint ocupació, perjudica els jubilats, porta a la ruïna especialment a les empreses xicotetes i al futur dels jóvens que per a trobar treball han d’eixir de les nostres fronteres.

6.- Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre.

7.- Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a les resolucions d’alcaldia contràries  a les objeccions formulades.

8.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia des de l’última sessió plenària.

9.-PRECS I PREGUNTES

El BLOC Safor-Valldigna, a partir del proper congrés: ‘+ Compromís, + comarca’

Amigues i amics,

Guardamar de la Safor acollirà el proper 10 de novembre el VI congrés comarcal del BLOC de la Safor-Valldigna, amb el lema “Més Compromís, més comarca”. La militància i les persones simpatitzants estan cridades a un procés de reflexió i de treball per convertir el BLOC en l’alternativa política a la comarca i a les Corts Valencianes.

Creiem en la importància de la comarca, de convertir-la en un marc útil, en un País Valencià més sostenible: hem de treballar per dotar-la d’infraestructures necessàries, i hem tenir cura del nostre patrimoni i medi ambient i enfortir la Mancomunitat de municipis; a més, volem una comarca pensada per a les persones, on es garantisca la igualtat i el dret al treball, on s’asseguren tots els drets de les persones. El congrés girarà al voltant d’estos eixos, i d’ell eixirà un document programàtic amb què volem reforçar la confiança en la societat.

Hem obert el procés precongressual amb el recull d’iniciatives i idees pel que fa al funcionament i als documents marc que s’hi aprovaran, a través de la pàgina safor.compromis.ws. A més, la presentació de candidatures està oberta fins el 9 de novembre. Fins a l’1, la gent pot afiliar-s’hi.

Dilluns 15 d’octubre, l’executiva comarcal va nomenar una Comissió Organitzadora del Congrés, que es va reunir per primera vegada el passat divendres 19.

El BLOC i Compromís està canviant la manera de fer política. Ara hem de donar noves passes per reforçar el treball municipalista i transformador dels col·lectius locals amb la política fresca que ha suposat l’aparició de Compromís. Ara, més que mai, és l’hora d’unes altres polítiques, per això hem de treballar colze a colza amb la gent, per consolidar-nos com a l’alternativa política a la comarca i al país.

Els propers dies rebreu més informació. És molt important que participeu en la cita. Entre totes i tots, hem de situar el partit en un lloc de referència a la comarca. Fem més BLOC, més Compromís i més comarca!

Pepa Izquierdo

Secretària comarcal del BLOC Safor-Valldigna


http://safor.compromis.ws/2012/10/21/les-teues-idees-i-suggeriments-per-a-fer-compromis-i-comarca/

FRANCESC SERRALTA ZARAGOZÁ regidor de Bloc-Compromís a l’Ajuntament de  Xeraco  fa pública la següent nota de premsa en relació a l’escrit presentat hui a l’Ajuntament de Xeraco:

Donats els antecedents dels quals , suposem ja tenen la referida informació:

  • Que en data 18 de setembre de 2012, va ser publicada l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal de Gandia denominada “Xec ocupación en el marc del Pla d’Ocupació de Gandia 2012”.
  • El passat 25 de setembre l’Ajuntament de Xeresa va interposar un recurs contra l’aprovació definitiva de dita ordenança i la convocatòria d’ajudes.
  • En data 11 d’octubre el Tribunal Superior de Justícia de la CV va dictar un auto ordrenant  la suspensió cautelar de l’aplicació de l’ordenança al terme municipal de Xeresa fins que no es resolga el contenciós.
  • L’ordenança també  pot afectar greument la situació de les persones aturades del nostre municipi si no ho està fent ja.
  • Fins el dia 18 de novembre cap la possibilitat d’interposar recurs contenciós.

Que l’artice 78 ( apartats 2, 3 i 4)  del Reglament d’Odrenació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals regula la convocatòria extrordinària del plenari a instància de membres de la corporació.

Sol·licitem:

Que l’alcalde de Xeraco convoque un plenari extraordinari per a debatre la conveniència d’impugnar els referits actes administratrius de l’Ajuntament de Gandia per poder ser perjudicials per als interessos del nostre municipi.

També donat perquè  tenim treballadors i treballadores  que es desplacen a Xeresa  a collir i a treballar als magatzems de toronja i ara, més que mai necesiten mantenir el seu lloc de treball.

Per a nosaltres ja queda demostrat que l’alcalde de Gandia és el pitjor company de viatge que ha triat Avelino Mascarell i  ja és la segona vegada (1ª tema xiringuitos) que demostra estar contra els interessos de Xeraco.

No tenim cap bola de cristal per saber qué és el que pensen els empresaris de la comarca ni els del nostre poble però la nostra ciutadania espera dels seus polítics que  ens deixem de paraules i ens  manifestem i actuem contra el que considerem un atac directe a la llibertat d’accés a la vida laboral de les persones.

En  Xeraco  a 18 d’octubre de 2012

Francesc Serralta i Zaragozá

INTERVENCIÓ DE MÒNICA OLTRA-COMPROMÍS

Visualitzeu la intervenció de la Mònica Oltra, representant de Compromís a les Corts Valencianes i doneu-li la màxima difusió perquè la gent s’entere.

Ja que fant tot el que poden per NO traure’ns al Canal Blau-Canaló-Esperpent televisiu i mentider…, utilitzem la xarxa d’Internet que encara podem dir la veritat a aquells que la volen i necessiten.

Clica l’enllaç, visualitz-lo i fes-lo còrrer:

http://www.youtube.com/watch?v=C8giEqPmplU


PLENARI DEL 27-09-2012

A baix teniu un resum del plenari, juntament amb les mocions presentades pel BLOC.

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

A favor després de la correcció-

2.- Dictàmens de la Comissió d’Hisenda.

2.1.- Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal  de l’IBI.

Va a canviar-se del 0.72 al 0,69. No podem fugir  perquè va vinculat al Pla d’Ajustos que ja s’aprovaren en el seu dia pel PP i Psoe.

Votarem abstenció perquè així ho vam fer el seu dia.

2.2 Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal  de l’IVTM.

Dins de l’estimació del Pla d’Ajustos també estava contemplada una pujada de l’1.1 a l’1,4 en el rebut dels vehicles. El BLOC sempre s’ha negat a la pujada de qualsevol impost i, més en els temps que corren.  La interventora ha de fer un informe de si es compleixen les directrius del Pla d’Ajustos.

Votarem abstenció perquè així ho vam fer el seu dia.

2.3 Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a resolucions contràries.

D’ara endavant tots els informes tècnics desfavorables han d’anar al Plenari perquè així ho va proposar el BLOC i  el Plenari ho va aprovar. Així, el mateix alcalde està obligat a manifestar allò que ha fet malament.

2.4.Alçament en la suspensió en la tramitació d’atorgaments d’avançaments de subvencions.

Quan s’aprova el pressupost han de passar 20 dies fins que esdevinga ferm. Per tal es tracta de permetre l’alçament de suspensió.

Votàrem a favor.

2.5 Alçament en la suspensió en la tramitació de l’expedient del Programa de Qualificació Professional Inicial )PQPI)

Tot i que ens consta que va ser un projecte improvisat per part de l’equip de Govern perquè s’impartirà un PQPI a les dependències de l’ajuntament votarem a favor perquè en les condicions figura que vindrà subvencionat en la seua totalitat.

3.- Dictàmens de la Comissió de Territori

3.1 Ratificació de l’acceptació de la delegació per contractar l’obra de pavimentació i equipament de l’Avinguda del País Valencià inclosa en el PPOS 2012, concretament la zona de jocs de xiquets del passeig. Tractant-se que és una ratificació i ho consensuarem els tres partits en el seu dia, votàrem a favor.

4.- Mocions d’urgència que presentà el BLOC-Compromís.


A.-  XECS-TARONJA.

Torró va reunir als empresaris de taronja de tota la comarca i va proposar una paga de 400 € a l’empresa per cada treballador de Gandia que es contracte.

Als magatzems de Xeresa hi ha gent de Xeraco treballant a la qual li afecta directament la mesura del Torró. Este home té un model que simplement gorretja a la resta de pobles del País Valencià i, especialment  als de la comarca de La Safor. Pensem que és un procés gorrino, pervers que enfronta a la gent de la comarca tenint en compte que els pobles no tenen la capacitat pressupostària que té Gandia.

No tenim una bola de vidre per tal de saber el que faran els nostres empresaris xeraquers, en relació a esta ordenança TORRONERA.

Per tant pensem que:

1.- L’alcaldia ( no l’ajuntament ) de Xeresa de Bloc-Compromís és qui ha iniciat la resposta. De fet, sense la seua reacció dubtem que el de Xeraco ho haguera fet.

2. Torró, queda demostrat ja, és el pitjor company de viatge que l’alcalde de Xeraco ha triat. Ja és la segona vegada ( tema xiringuitos primer ) que demostra estar contra els interessos de Xeraco.

3. La política de Torró va contra tot el que proposa Rajoy en l’esborrany de proposta de reforma de la LRBRL ( llei del regim local ) per aconseguir el seu ÚNIC objectiu: la contenció de la despesa pública.

  • Rajoy pretén limitar les competències dels Ajuntaments per frenar la despesa pública. Torró no respecta ni els límits territorials.
  • Rajoy introdueix el concepte de “lleialtat institucional” com a argument en contra de l’endeutament excessiu. Torró disfruta provocant les institucions dels pobles veïns i NO paga a la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
  • Rajoy imposa als Ajuntaments l’obligació de pagar interessos ( massa cars ) als bancs, facilitant que les empreses i autònoms cobren el deute dels Ajuntaments ( Pla de Finançament imposat recentment ). Cal recordar que al PV gran part del deute dels Ajuntaments és de subvencions de la GV com el Pla Camps que no hem cobrat. En canvi el senyor Torró no té por de dir públicament que ell NO paga tal o tal cosa “perquè és dels altres” ( al darrer plenari de la Mancomunitat ja es va queixar l’alcalde de Potries -Juanfer Monzó, de Bloc-Compromís- d’este tema i el de Xeresa el durà als jutjats per cobrar el conveni del Caminàs ).

Mireu, resumint: ací hi ha una persona que actua com si fos el “sheriff del condado” saltant-se lleis i normatives a la torera i alguns  equips de govern  peperos dels pobles veíns de la comarca, no baden la boca.

Per tant demanem a l’equip de govern, que defense els interessos dels treballadors de Xeraco i deixe de ser el palmero de Torró. Que a nivell del seu partit es mogua com vulga però que no toque a la nostra gent.

Votació:

La moció del BLOC va ser aprovada per unanimitat.


B.- PROPOSTA  D’ACORD  DE PLENARI DE MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE PER INCOMPLIMENT D’ACORDS DE PLENARI.

Antecedents:

Els dies 5 i 6 d’agost del present el senyor Avelino Mascarell Peiró va presidir en qualitat d’alcalde –president de l’Ajuntament de Xeraco la processó de les dues festes majors del nostre poble.

Fonaments jurídics.

En el Plenari del dia 4-10-2011, en el punt 4.2 s’acorda:

1.-Que la Corporació acomplisca amb el principi constitucional aconfessionalitat de les institucions públiques.

2.- Que qualsevol membre de la Corporació s’abstinga de participar en  actes  de caràcter religiós en representació pública de l’Ajuntament.

3.- En l’article 123 de la Llei de Bases de Regim Local, l’apartat m , nomena com atribucions del plenari, l’exercici d’accions  judicials i administratives i la defensa jurídica del plenari en les matèries de la seua competència.

Proposta d’acord:

El Ple de l’Ajuntament acorda que s’adopten mesures de modificació puntual i limitada a la pròxima retribució que li siga abonada al senyor alcalde deduint la quantia de dos dies proporcionals per l’incompliment de l’acord 4.2 pres pel Ple de l’Ajuntament 4-10-2011. Amb l’advertència de  que si es torna a reincidir es proposaran mesures més contundents.

Votació:

Set vots a favor del BLOC-Compromís i PSOE i sis en contra del PP.

6.-PRECS I PREGUNTES

A. En referència al tema de la pluja  del mes d’agost i la posterior inundació volem saber si ja  l’equip de govern compta amb una versió oficial  al respecte, per tal de fer-la saber  als veïns, sobretot als de la platja que més la patiren.

El nostre grup vol fer èmfasi en   punts importants.,

Antecedents; sabem que les canonades de pluvials tenen dimensions considerables per tal d’evacuar  amb rapidesa i facilitat, però les reixes de superfície són insuficients, menudes i, freqüentment, sobretot a l’estiu estan obstruïdes. Prova d’això detectarem la setmana passada les reixes alçades perquè s’albirava tempesta.

  1. Hi havia preemergència o emergència  (fent referencia al punt 4.2.1 del Pla d’Emergències?

2.- Si hi havia decretada emergència…….. de  quin nivell era?

3.- Va arribar a posar-se en funcionament el “puesto de mando avanzado”

4.- Es va decretar la fi de l’emergència?

5.- En el punt 5 del Pla d’Emergències diu textualment: “ para que el Plan    Municipal sea efectivo es necesario que el personal interviniente tenga conocimiento profundo de los mecanismos i actuaciones planificados i asignados”.

6.- Al punt 5.1.3, diu que s’establirà una planificació anual d’activitats      (simulacres, campanyes informatives, etc).

7.- En el punt 5.2, diu que l’actualització es farà cada sis mesos i la formació del personal implicat serà permanent.

TOT AIXÒ S’HA FET, SENYOR ALCALDE?

B:-AJUDA A UNA PATINADORA LOCAL

Ha arribat als nostres oïts que per part d’algun membre-s de l’equip de govern, fa responsable  al nostre grup BLOC –COMPROMÍS de que no s’han subvencionat les despeses d’una patinadora del poble que assistirà al Campionat d’Espanya. Poden ratificar o desmentir aquesta acusació.  Que conste en acta.

Contestaren rotundament que NO.

…………………………………